Zhongjun Wu (Monado)

Name: Zhongjun Wu (Monado)

Title: Research Student

Affiliation: Southeast University –Monash University

Zhongjun is a visiting student with the Public Transportation Research Group, at Monash University. As a part of the partnership graduate program with Southeast University, China.

B.S., Transportation Engineering.  School of Transportation, Harbin Institute of Technology, 2011

M.S., Transportation Planning and Management, School of Transportation, Harbin Institute of Technology, 2013

Journal Articles

 

  1. Zhongjun Wu, Wei Wang, Xiaojian Hu, de Zhao. Zhibin Li. Evaluating the Impact of Pavement Damage on Bicycle Traffic Flow on Exclusive Bicycle Paths. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., 2015.
  2. Wei Wang, Baojie Wang, Zhongjun Wu and Haoyang Ding. Research of Priority Control Technology for Operation of Urban Modern Trams. Journal of transportation engineering, 2014. (in review)